Donaties

Als u de doelstelling van de Walter Strang Foundation wilt ondersteunen met een donatie dan is uw gift van harte welkom op bankrekeningnummer 1383.97.805 ten name van Walter Strang Foundation te Hoevelaken.

Voor giften uit het buitenland:
BIC: RABONL.2U
IBAN: NL92RABO01.38397805

U kunt erop vertrouwen dat de donatie uitsluitend gebruikt zal worden tbv de realisatie van de doelstellingen van de Foundation. Volgens de statuten is het bestuur niet gerechtigd een vergoeding te ontvangen en streeft zij er naar volledige openheid in zaken te geven.